Konsultointi on hyvä vaihtoehto liiketoiminnan kehittämiseen

« takaisin kotisivulle (homepage)

Toiminnanohjausohjelmisto - hallinnoi yrityksen tuottavuutta

Julkaistu

Toiminnanohjausohjelmisto on loistava väline yrityksesi hallinnointiin ja yrityksen toiminnan tehokkuuden lisäämiseen, sillä sen avulla on helpompi seurata eri toimintoja, joita tarvitaan hyvien tulosten saavuttamiseksi. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa varastointi, laskutus, kirjanpito, toimitus, palautukset, tuotanto ja monet muut. Toiminnanohjausohjelmiston järjestelmän sisältö riippuu yrityksen tarvitsemien toimintojen tyypistä. Jos toiminnanohjausohjelmisto päivittää tiedot reaaliajassa, virheet voidaan välttää ja toimintojen edistymistä on helpompi seurata.

Toiminnanohjausohjelmisto on reaaliaikainen sähköinen järjestelmä

Toiminnanohjausohjelmisto koskee sekä yrityksen sisäisiä toimintoja että palkanlaskentaan lähetettäviä tietoja. Toiminnanohjausohjelmistoja voidaan käyttää myös työntekijöitä ja yrityksen toimintaa koskevien tietojen keräämiseen, ja näin saatavat kuukausiraportit ovat helposti saatavilla digitaalisessa muodossa. Koska tietojen manuaalista ylläpitoa ja päivittämistä ei enää tarvita, kaikki sidosryhmät saavat samaan aikaan tietoonsa uusimmat päivitykset. Järjestelmä toimii myös yli osastojen ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa, joten kaikki osapuolet voivat tarvittaessa tehdä muutoksia toimintaansa. Myös päätöksenteko työpaikalla helpottuu ja nopeutuu. Reaaliaikaisen sähköisen järjestelmän lisäksi toiminnanohjausohjelmisto lisää osapuolten välistä luottamusta, millä on jo itsessään suuri vaikutus työympäristöön ja työn tehokkuuteen. Aikaisemmin osastot vaihtoivat tietoja noin kuukausittain, mikä tarkoitti, että reaaliaikaista tietoa ei ollut saatavilla, mikä luonnollisesti vaikutti tehdyn työn tehokkuuteen ja siihen, miten nopeasti tarvittavat muutokset voitiin tunnistaa ja hallita.

Toiminnanohjausohjelmiston hankinta ja käyttö

Uusien ohjelmistojen käyttö vaatii paljon tietoa, jotkut yritykset käyttävät omia järjestelmiään, mutta nekin ovat monimutkaisia ja vaativat asiantuntemusta. Nykyään toiminnanohjausohjelmiston voi ostaa kolmannelta osapuolelta, jolloin järjestelmä on valmis ja työntekijät koulutetaan käyttämään sitä - tämä on keskeinen tehtävä, sillä järjestelmän oikeanlainen käyttötaito on suurin hyöty ja auttaa välttämään virheitä. Palveluntarjoajia ja ohjelmistovaihtoehtoja on useita yrityksen toimialasta ja tarpeista riippuen. Ohjelmisto voidaan räätälöidä tarpeidesi mukaan ja lisätietoja saat ottamalla yhteyttä palveluntarjoajiin. Tärkeä näkökohta on, voidaanko ohjelmisto räätälöidä yrityksesi tarpeisiin sekä voidaanko ohjelmistolle tarjota tarvittaessa tukea ja päivityksiä ja onko se yhteensopiva, jos liikekumppanit käyttävät ohjelmistoa. Toiminnanohjausjärjestelmää tarvitaan monilla aloilla, kuten LVI-, rakennus-, siivous-, sähkö- ja rakennusalalla, joilla sitä käytetään päivittäin. Toisin sanoen toiminnanohjausohjelmistoja voidaan käyttää lähes kaikilla aloilla. Atop-Tieto Oy tarjoaa tehokkaat ratkaisut ja ohjelmistot palveluliiketoimintaan.


jaa